Báo giá các loại tủ rack, tủ mạng mới nhất

FamRack

Tủ rack, tủ mạng 6U,10U,12U,15U,20U,27U,32U,36U,42U - Báo giá Uy tín, chất lượng, Giá thành rẻ

Công ty chúng tôi đang trực tiếp sản xuất và phân phối các loại tủ Rack, tủ mạng  sau: Tất cả các sản phẩm tủ Rack 19”  đều được bảo hành chính hãng, tiêu chuẩn ISO, chuẩn theo các thông lệ Quốc tế.

| TỦ RACK 6U  tủ rack 10U TỦ RACK 12U | TỦ RACK 15U | TỦ RACK 20U | TỦ RACK 27U | TỦ RACK 32U | TỦ RACK 36U TỦ RACK 42U | TỦ RACK 45U

1/  Tủ Rack 6U-D400 Wallmount – FAMRACK 6U-400

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 6U400

·         Kích thước thực: (HxWxD) H320xW550xD400 mm, 01 cửa có khóa

·         Kết cấu : treo tường, có 01 quạt làm mát , 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 680,000 VNĐ+

 2/ Tủ mạng, Tủ Rack 10U-D400 Tower/Wallmount - FAMRACK 10U-400

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 10U400

·         Kích thước thực: (HxWxD) H560xW550xD400 mm, 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : treo tường, có 01 quạt làm mát , 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 850,000 VNĐ+

 3/Tủ mạng , Tủ Rack 10U-D500 Tower - FAMRACK 10U500

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 10U500

·         Kích thước thực: (HxWxD) H560xW550xD500 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 900,000 VNĐ+

 4/ Tủ mạng, Tủ Rack  10U-D600 Tower  - FAMRACK 10U600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 10U600

·         Kích thước thực: (HxWxD) H560xW550xD600 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,000,000 VNĐ+

 5/ Tủ mạng, Tủ Rack 10U-D700 Tower  - FAMRACK 10U700

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 10U700

·         Kích thước thực: (HxWxD) H560xW550xD700 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,100,000 VNĐ+

 6/Tủ mạng Tủ Rack 12U-D400 Tower/Wallmount - FAMRACK 12U400

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 12U400

·         Kích thước thực: (HxWxD) H640xW550xD400 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,050,000 VNĐ+

 7/Tủ mạng Tủ Rack  12U-D500 Tower  - FAMRACK 12U500

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 12U500

·         Kích thước thực: (HxWxD) H640xW550xD500 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,100,000 VNĐ+

 8/ Tủ mạng Tủ Rack 12U-D600 Tower - FAMRACK 12U600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 12U600.

·         Kích thước thực: (HxWxD) H640xW550xD600 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá:1,150,000 VNĐ+

 9/ Tủ mạng Tủ Rack 12U-D700 Tower - FAMRACK 12U700

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 12U700

·         Kích thước thực: (HxWxD) H640xW550xD700 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 01 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá:1,200,000 VNĐ+

 10/ Tủ mạng Tủ Rack 15U-D600 - FAMRACK 15U600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 15U600

·         Kích thước thực: (HxWxD) H830xW550xD600 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,500,000 VNĐ +

 11/Tủ mạng Tủ Rack 15U-D800 - FAMRACK 15U800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 15U800

·         Kích thước thực: (HxWxD) H830xW550xD800 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,700,000  VNĐ +

 12/Tủ mạng Tủ Rack 15U-D1000 - FAMRACK 15U1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 15U1000

·         Kích thước thực: (HxWxD) H830xW550xD1000 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 03 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 1,950,000 VNĐ +

 13/Tủ mạng Tủ Rack 20U-D600 - FAMRACK 20U600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 20U600

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1050xW550xD600 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 2,400,000 VNĐ +

 13/Tủ mạng Tủ Rack 20U-D800 - FAMRACK 20U800.

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 20U800

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1050xW600xD800 mm , 02 cửa có khóa 

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 2,600,000 VNĐ +

 14/Tủ mạng Tủ Rack  20U-D1000 - FAMRACK 20U1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 20U1000.

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1050xW600xD1000 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 2,800,000 VNĐ +

 15/ Tủ mạng Tủ Rack 27U-D600 - FAMRACK 27U600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 27U600

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1420xW610xD600 mm, 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 2,900,000 VNĐ +

 16/ Tủ mạng Tủ Rack 27U-D800 - FAMRACK 27U800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 27U800

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1420xW610xD800mm, 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,100,000 VNĐ+

 17/Tủ mạng Tủ Rack 27U-D1000 - FAMRACK 27U1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 27U1000

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1420xW610xD1000 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,350,000 VNĐ+

 18/Tủ mạng Tủ Rack 32U-D600 - FAMRACK 32U600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 32U600

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1600xW610xD600 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,400,000 VNĐ+

 19/Tủ mạng Tủ Rack 32U-D800 - FAMRACK 32U800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 32U800

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1600xW610xD800 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 02 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,700,000 VNĐ+

 20/Tủ mạng Tủ Rack 32U-D1000 - FAMRACK 32U1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 32U1000

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1600xW610xD1000 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,900,000 VNĐ+

 21/Tủ mạng Tủ Rack 36U-D600 - FAMRACK 36U600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 36U600

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1780xW600xD600 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 3,900,000 VNĐ+

 22/ Tủ mạng Tủ Rack 36U-D800 - FAMRACK 36U800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 36U800

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1780xW600xD800mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,100,000 VNĐ+

 23/ Tủ mạng Tủ Rack 36U-D1000 - FAMRACK 36U1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 36U1000.

·         Kích thước thực: (HxWxD) H1780xW600xD1000 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,300,000 VNĐ+

 24/ Tủ mạng Tủ Rack 42U-D600 - FAMRACK 42U600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 42U600

·         Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW600xD600mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,100,000 VNĐ+

 25/ Tủ mạng Tủ Rack 42U-D800 - FAMRACK 42U800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 42U800

·         Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW600xD800 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,300,000 VNĐ+

 26/ Tủ mạng Tủ Rack 42U-D1000 - FAMRACK 42U1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 42U1000

·         Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW600xD1000mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,500,000 VNĐ+

 27/ Tủ mạng Tủ Rack 42U-D1100 - FAMRACK 42U1100

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 42U1100

·         Kích thước thực: (HxWxD) H2050xW600xD1100 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,800,000 VNĐ+

 28/ Tủ mạng Tủ Rack 45U-D600 - FAMRACK 45U600

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 45U600

·         Kích thước thực: (HxWxD) H2180xW600xD600 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,500,000 VNĐ+

 29/Tủ mạng Tủ Rack 45U-D800 - FAMRACK 45U800

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 45U800

·         Kích thước thực: (HxWxD) H2180xW600xD800 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica (hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá: 4,700,000 vnđ+

 30/Tủ mạng Tủ Rack 45U-D1000 - FAMRACK 45U1000

·         Mã sản phẩm: FAMRACK 45U1000

·         Kích thước thực: (HxWxD) H2180xW600xD1000 mm , 02 cửa có khóa

·         Kết cấu : Di chuyển nhờ 04 bánh xe có hãm, có 04 quạt làm mát , PDU 06 ổ điện đa năng

·         Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica ( hoặc mắt lưới tản nhiệt)

Giá:5,000,000 vnđ

 

 31/ Phụ kiện tủ rack : khay cố định , khay trượt , pdu …

32/ Tủ chuyên dụng : tủ camera , tủ ngoài trời , tủ điện âm tường..

33/ Máng cable , thang cable , vật tư phụ thi công ..

1/  Tủ Camera 4U-D400 Wallmount – F 4U-400

·         Mã sản phẩm: F. 4U400

·         Kích thước thực: (HxWxD) H150xW400xD380 mm, có khóa

·         Kết cấu : treo tường , mở nắp trên ,Sơn tĩnh điện màu đen (hoặc trắng xám) , cửa trước dạng mica

Giá: 450,000 VNĐ+

Giá chưa bao gồm thuế VAT

·         GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG NỘI THÀNH VÀ RA CÁC BẾN XE LIÊN TỈNH.

·         CÓ ƯU ĐÃI RIÊNG CHO CÁC DỰ ÁN LỚN.

·         GIAO HÀNG TRONG NGÀY VỚI CÁC ĐƠN HÀNG ĐƠN LẺ.

·         HÀNG HÓA ĐỦ GIẤY TỜ THƯƠNG HIỆU , CQ ( CHỨNG NHẬN XUẤT XƯỞNG).

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ :

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ :

HOTLINE : 0123.868.3388 – 090.291.9989

EMAIL : FAM6699 @GMAIL.COM

SKYPE : PHUCFAM

Bình luận

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng - 0123.868.3388

Chat Zalo

Chat Zalo - 0902.919.989

Mail liên hệ

Mail liên hệ - fam6699@gmail.com

Fanpage Facebook

Liên kết website

Thống kê

  • Đang online 43
  • Hôm nay 46
  • Hôm qua 19
  • Trong tuần 93
  • Trong tháng 337
  • Tổng cộng 7,739

Top

   (0)